Bokningsvillkor

Bokning

När du anmäler dig till en kurs, retreat, yogaresa eller workshop godkänner du följande bokningsvillkor:

Betalning
Betalning sker via Swish till berörd instruktör om inte annat anges. 10-veckors kurs ska vara betald innan perioden startar. Ange namn, vad du bokat alt. fakturanummer.

Vid resor och retreats utgår i vissa fall en anmälningsavgift för att bekräfta platsen och slutbetalning senast 60 dagar innan avresa. Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar. Vid endagsretreats och workshops betalas hela avgiften i samband med anmälan.

Avbokning och ångerrätt

När du anmäler dig till 10-veckorskurs har du 7 dagars ångerrätt från det datum du fått din plats bekräftad. Inte från och med det datum du betalat. Om du bokar dig mindre än 7 dagar innan starten av ett arrangemang har du ingen ångerrätt. Vid frånvaro utgår full debitering.

När du anmäler dig till retreat eller yogaresa har du 14 dagars ångerrätt från det datum du fått din plats bekräftad. Inte från och med det datum du betalat. Om du bokar dig mindre än 14 dagar innan starten av ett arrangemang har du ingen ångerrätt. Vid frånvaro utgår full debitering.

Av- eller ombokning av yogaklass ska ske senast kl 12 dagen innan. Om av- eller ombokning som görs senare är  utgår full debitering, antingen dras en gång på ditt kort, eller debiteras du för singelklass 180kr. 

Av- eller ombokning av privatyoga ska ske senast 24 timmar innan det att bokningen är beräknad att börja. Om av- eller ombokning som görs senare är 24 timmar innan utgår full debitering.

Återbetalning
Det utgår inga återbetalningar. Vi planerar och förbereder verksamheten med full dedikation och räknar med att deltagare som har intentionen att komma, kommer. I utbyte mot vårt löfte att hålla åtagandet att leverera tjänsten, ber vi våra elever att hålla sina löften att betala och delta.

Får du förhinder under din 10-veckorskurs erbjuder vi i slutet av varje period uppsamlingsklasser där du kan ta igen missad klass. Du har möjlighet att ta igen din klass på vilken uppsamlingsklass som helst. Vi har dock ingen möjlighet att ha hur många uppsamlingsklasser som helst, utan det är upp till dig att ta dig tid och prioritera din yoga. 

Naturligtvis förstår vi att livet kan hända, oavsett vad du planerat. För största rättvisa och konsekvens gör vi inte undantag med återbetalningspolicyn. 

Om du bokat retreat eller yogaresa och skulle få förhinder, så kan du överlåta platsen på annan deltagare. Detta är något du själv ombesörjer och reglerar med denne. Om du skulle bli akut sjuk eller råka ut för en nödsituation, kontakta berörd instruktör för att undersöka om det finns utrymme att överlåta din plats till en väntelista eller delta vid ett annat tillfälle. OBS! Detta är ingen garanti. 

Vid anmälan godkänner du dessa villkor och förbinder dig att betala i enlighet med erhållen bokningsbekräftelse och/eller faktura, oavsett om du faktiskt deltar. Vid oförutsägbara händelser som ligger bortom arrangörens kontroll tillämpas force majeure, vilket innebär händelser som ligger bortom vår kontroll som arrangör och påverkar förutsättningarna att uppfylla avtalet eller genomföra arrangemanget.

Inställda arrangemang
Om ett arrangemang eller yogaresa du anmält dig och betalat skulle ställas in, undersökes varje möjlighet till full återbetalning.